Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là:

 Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Ta có: Phương trình đường thẳng AB là

Ta có:

Ta có:

Phương trình đường thẳng AB là

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số xác định, liên tục và nghịch biến trên khoảng . Mệnh đề nào dưới đây là sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG