Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình mặt phẳngqua E(4,-1,1); F(3,1,-1) và // Ox là:

Phương trình mặt phẳng qua E(4,-1,1); F(3,1,-1) và // Ox là:

  1. x + y = 0

  2. x + z = 0

  3. z + y = 0

  4. z + y - 1 = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là (kết quả khảo sát được trong tháng 8 vừa qua). Nếu xem là tố...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG