Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình mặt phẳngqua E(4,-1,1); F(3,1,-1) và // Ox là:

Phương trình mặt phẳng qua E(4,-1,1); F(3,1,-1) và // Ox là:

  1. x + y = 0

  2. x + z = 0

  3. z + y = 0

  4. z + y - 1 = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG