Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình mặt phẳng (P) qua A(1;0;2) và song song với mặt phẳng (Q): x +4y - z + 5 = 0 là

Phương trình mặt phẳng (P) qua A(1;0;2) và song song với mặt phẳng (Q): x +4y - z + 5 = 0 là 

  1. x + 4y - z + 1 = 0

  2. x + 4y + z -3 = 0

  3. x + 4y - z - 1 = 0

  4. x - 4y + z - 3 = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 + 2 x − 2 y + 2 z − 1 = 0 và đường thẳng .Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kí...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG