Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua A(-1;2;3) và chứa trục 0x là:

Phương trình mặt phẳng  đi qua A(-1;2;3) và chứa trục 0x là:

  1. 3y - 2z + 1 = 0

  2. 3y - 2z = 0

  3. 2y - 3z = 0

  4. x + 3y - 2z = 0

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B.

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào sau đây có tập xác định D = R?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG