Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình mặt phẳng đi qua A (1, 1, 1) và vuông góc với hai mặt phẳng (P): x + y - z - 2 = 0 và (Q): x - y + z - 1 = 0 là

Phương trình mặt phẳng đi qua A (1, 1, 1) và vuông góc với hai mặt phẳng (P):  x + y - z - 2 = 0 và (Q): x - y + z - 1 = 0 là 

  1. x + y + z - 3 = 0

  2. x - 2y + z = 0

  3. x + z - 2 = 0

  4. y + z - 2 = 0

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi ( α ) là mặt phẳng cần tìm. Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là: n 1 ​ ​ = ( 1 , 1 , − 1 ) Mặt phẳng (Q) có một vectơ pháp tuyến là: n 2 ​ ​ = ( 1 , − 1 , 1 ) Theo giả thiết suy ra một vectơ pháp tuyến của ( α ) là n 3 ​ ​ = [ n 1 ​ ​ , n 2 ​ ​ ] = ( 0 , − 2 , − 2 ) V ậ y ( α ) : − 2 ( y − 1 ) − 2 ( z − 1 ) = 0 ⇔ y + z − 2 = 0 ⇒ C h ọ n đ a ˊ p a ˊ n D .

Gọi  là mặt phẳng cần tìm.
Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là: 
Mặt phẳng (Q) có một vectơ pháp tuyến là: 

Theo giả thiết suy ra một vectơ pháp tuyến của  là

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) :x - 2y + 2z - 2 = 0vàđiểm I ( -1;2; -1) . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bánkính ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG