Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình mặt cầu tâm I(0;4;-2) và đi qua a(-2;1;1) là

Phương trình mặt cầu tâm I(0;4;-2) và đi qua a(-2;1;1) là

  1. x+ y+ z2 - 8y + 4z - 3 = 0

  2. x+ y+ z2 - 8y + 4z - 2 = 0

  3. x+ y+ z2 + 8x + 2y - 4z - 1 = 0

  4. x+ y+ z2 - 8y - 4z - 2 = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho △ ABC có A(2; −1; 3), B(1; 0; -2), C(3; -2, 0). G là trọng tâm tam giác ABC. Khoảng cách OG là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG