Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình mặt cầu (S) có tâm I nằm trên trục Oy bán kính R = 5 và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz) là:

Phương trình mặt cầu (S) có tâm I nằm trên trục Oy bán kính R = 5 và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz) là:
 

  1. x2 + (y-4)2 + z2 = 25

  2. x2 + (y-5)2 + z2 = 1

  3. x2 + (y-5)2 + z2 = 5

  4. x2 + (y+5)2 + z2 = 25

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật ABCDA'B'C'D' với AA'=a, AB=b, AD=c. Tính thể tích của tứ diện ACB'D' theo a,b,c.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG