Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC với (0;0;0), A(1;0;0), B(0;1;0) và C(0;0;1) là:

Phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC với (0;0;0), A(1;0;0), B(0;1;0) và C(0;0;1) là:

  1. x2 + y2 + z2 - 2x - 2y - z = 0

  2. x2 + y2 + z2 - x - y - z = 0

  3. x2 + y2 + z2 + x + y + z = 0

  4. x2 + y2 + z2 + 2x + 2y + z = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt cầu và mặt phẳng . Giá trị để cắt theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG