Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình mặt cầu đi qua điểm A(1; -1; 4) và tiếp xúc với các mặt phẳng tọa độ là:

Phương trình mặt cầu đi qua điểm A(1; -1; 4) và tiếp xúc với các mặt phẳng tọa độ là:
 

  1. (x-1)2  - (y+1)2 + (z-1)2 = 9

  2. (x-3)2  + (y+3)2 + (z-3)2 = 9

  3. (x-3)2  + (y+3)2  = 8

  4.  (y+3)2 + (z-1)2 = 8

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một đám vi trùng tại ngày thứ tcó số lượng , biết rằng và lúc đầu đám vi trùng có 300000con. Sau 10 ngày, đám vi trùng có khoảng bao nhiêu con? A. 302542 con B. 322542 con C. 312542 con D....

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG