Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình log 2 (x - 9) = 1 có nghiệm là:

Phương trình log2(x - 9) = 1 có nghiệm là:

  1. 12

  2. 9

  3. 10

  4. 11

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình(I) { x + y + x y = m + 1 x 2 y + x y 2 = m ​ Tìm m để hệ có ít nhất 1 nghiệm thỏa mãn x>0; y>0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG