Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình log(x + 3) + log(x - 1) = log(x 2 - 2x - 3) có nghiệm là:

Phương trình log(x + 3) + log(x - 1) = log(x2- 2x - 3) có nghiệm là:

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. Vô nghiệm

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x + 1 3 ​ − 2 y = − 1 x + 1 5 ​ + 3 y = 11 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG