Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình là phương trình mặt cầu khi

Phương trình  là phương trình mặt cầu khi

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : . Phương trình đã cho là phương trình mặt cầu .

Ta có :

.

Phương trình đã cho là phương trình mặt cầu

.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho mặt cầu có tâm và đi qua điểm . Mặt phẳng nào tiếp xúc với mặt cầu tại

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG