Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình chính tắc đường thẳng đi qua điểm M(1;-1;2) và nhận u = ( 2 ; 1 ; 3 ) làm vectơ chỉphương là:

Phương trình chính tắc đường thẳng đi qua điểm M(1;-1;2) và nhận  làm vectơ chỉ phương là:

  1. ;

  2. ;

     

  3. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình chính tắc đường thẳng đi qua điểm M(1;-1;2) và nhận u = ( 2 ; 1 ; 3 ) làm vectơ chỉ phương là 2 x − 1 ​ = 1 y + 1 ​ = 3 z − 2 ​

Phương trình chính tắc đường thẳng đi qua điểm M(1;-1;2) và nhận làm vectơ chỉ phương là

1

Câu hỏi tương tự

Trong các phương trình dưới đây, đâu là phương trình tiếp tuyến của đường tròn x 2 + y 2 − 2 x + 6 y − 15 = 0 tại điểm A ( − 2 ; 1 ) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG