Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình ( sin x − cos x ) ( sin x + 2 cos x − 3 ) = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực thuộc khoảng ( − 4 3 π ​ ; π ) ?

Phương trình  có tất cả bao nhiêu nghiệm thực thuộc khoảng ?
 

  1. 3

  2. 0

  3. 1

  4. 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Mà x ∈ ( − 4 3 π ​ ; π ) ⇒ x = 4 π ​

Đáp án C

Mà 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R* , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG