Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình n 2 x − 2 n x 2 + 1 ​ − 2 − n x 1 ​ = n x ​ có tập nghiệm là: (với n  = 0 )

Phương trình  có tập nghiệm là: (với )

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. { n − 1 1 ​ , n − 1 n ​ }

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Hãy chỉ ra tất cả các nghiệm của hệ phương trình: { x y + 3 y 2 − x + 4 y − 7 = 0 2 x y + y 2 − 2 x − 2 y + 1 = 0 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG