Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình ab − 2 b 2 x 2 ​ = a c 2 − 2 b c 2 a − b ​ + b c x ​ có tập nghiệm là:

Phương trình  có tập nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. { c b ​ , c b − a ​ }

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình sin 2 2 x + cos 2 3 x = 1 có nghiệm là :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG