Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 1 − x − a 2 a ​ = a 2 + x 2 − 2 a x b 2 − a 2 ​ có tập nghiệm là:

Phương trình có tập nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. { 2 a − b , 2 a + b }

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { m x + y = 3 x + m y = 2 m + 1 ​ Các giá trị thích hợp của tham số m để hệ phương trình có nghiệm nguyên là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG