Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình − 2 x + 8 = 0 có tập nghiệm là:

Phương trình  có tập nghiệm là:

R. Roboteacher76

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

− 2 x + 8 = 0 ⇔ − 2 x = − 8 ⇔ x = 4 Vậy phương trình có tậpnghiệm S = { 4 }

Vậy phương trình có tập nghiệm 

1

Câu hỏi tương tự

Cho (a + b + c) 2 = a 2 + b 2 + c 2 và a, b, c khác 0. Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG