Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình: ∣ ∣ ​ x 2 − 4 x + 2 ∣ ∣ ​ = 3 5 x − 4 ​ có tập nghiệm là:

Phương trình:  có tập nghiệm là: 

  1. {1,6}

  2. {-6,-1}

  3. {2,5}

  4. {-5, -2}

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.{2,5}

ĐÁP ÁN C. {2,5}

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng x, y cố định. Hai điểm M, N thay đổi trên x và hai điểm P, Q thay đổi trên y sao cho MN=a và PQ=b, trong đó a, b là các độ dài cho trước. Hãy xác định vị trí của M, N, P, Q sao cho...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG