Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình: x 4 − 3 x 3 − 8 x 2 + 12 x + 16 = 0 có tập nghiệm là:

Phương trình:  có tập nghiệm là: 

  1. {1,2}

  2. {1, - 2, 3}

  3. { - 1, - 2, - 3, 4}

  4. {- 1, - 2, 2, 4}

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.{- 1, - 2, 2, 4}

ĐÁP ÁN D. {- 1, - 2, 2, 4}

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các điểm gián đoạn của hàm số f ( x ) = { x − 1 x 3 − x 2 + 2 x − 2 ​ khi x < 1 3 x + 5 khi x ≥ 1 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG