Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình có tổng tất cả các nghiệm bằng

Phương trình  begin mathsize 16px style 7 to the power of 2 x squared space plus space 6 x space plus space 4 end exponent space equals space 49 end style  có tổng tất cả các nghiệm bằng

  1. 1

  2. 5 over 2

  3. negative 1

  4. negative 5 over 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tham số m để hàm số y= x − m + 1 m x + 2 ​ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG