Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình , có số nghiệm thuộc đoạn là:

Phương trình fraction numerator cos 4 x over denominator cos 2 x end fraction equals tan 2 x, có số nghiệm thuộc đoạn open square brackets 0 semicolon straight pi over 2 close square brackets là:

 

  1. 2

  2. 4

  3. 3

  4. 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một ôtô đang chạy với vận tốc 19m/sthì người lái hãm phanh, ôtô chuyển động chậm dần đều với vận tốc trong đó tlà khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến ...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG