Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình có nghiệm x bằng:

Phương trình 9 to the power of x plus 3 to the power of x minus 2 equals 0 có nghiệm x bằng:

  1. 1

  2. 1 và - 3

  3. - 3

  4. 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình(I) { x + y + x y = m + 1 x 2 y + x y 2 = m ​ Tìm m để hệ có ít nhất 1 nghiệm thỏa mãn x>0; y>0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG