Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình có nghiệm nguyên dương là a. Tính giá trị biểu thức

Phương trình x plus log subscript 2 open parentheses 9 minus 2 to the power of x close parentheses equals 3 có nghiệm nguyên dương là a. Tính giá trị biểu thức T space equals space a cubed minus 5 a minus 9 over a squared

  1. T = -7

  2. T = 11

  3. T = 6

  4. T = 12

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các điểm cực trị của hàm số w = x 3 + 3 xy + y 2 − y

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG