Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình có nghiệm là: chọn 1 đáp án đúng

Phương trình 4 to the power of x squared minus x end exponent plus 2 to the power of x squared minus x plus 1 end exponent equals 3  có nghiệm là: chọn 1 đáp án đúng

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG