Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình sin 4 x − sin 4 ( x + 2 π ​ ) = 4 sin 2 x ​ cos 2 x ​ có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. x = 8 3 π ​ + k 2 π ​

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Tìm để phương trình có nghiệm.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG