Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình lo g 4 ​ ( 4 x + 15. 2 x + 27 ) − 2 lo g 3 ​ ( 4. 2 x − 3 ) = 0 có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. x = lo g 3 ​ 4

ĐÁP ÁN A. 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hàm số sau, hàm số nào liên tục trên ( − ∞ ; 1 ) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG