Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 3 x 3 + x ​ = 9 1 ​ + x 1 ​ 9 4 ​ + x 2 2 ​ ​ ​ có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. x = 4 3 ​

ĐÁP ÁN C.  

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng phương trình sau luôn có nghiệm với mọi giá trị của m, n: ( )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG