Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 2 2 x + 1 = 32 có nghiệm là

Phương trình  có nghiệm là

 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có 2 2 x + 1 = 32 ⇔ 2 2 x + 1 = 2 5 ⇔ 2 x + 1 = 5 ⇔ x = 2

Đáp án B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều A BC . A 1 ​ B 1 ​ C 1 ​ có cạnh đáy bằng 2, độ dài đường chéo của các mặt bên bằng 5 ​ . Số đo góc giữa hai mặt phẳng ( A 1 ​ BC ) và ( A BC ) là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG