Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 2 2 x + 1 = 32 có nghiệm là

Phương trình  có nghiệm là

 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có 2 2 x + 1 = 32 ⇔ 2 2 x + 1 = 2 5 ⇔ 2 x + 1 = 5 ⇔ x = 2

Đáp án B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R* , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG