Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình a ( x ​ − a ) − b ( x ​ − b ) + a + b = x ​ có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là:

 

  1. x = a - b

  2. x = a+ b

  3. x = ( a - b)2

  4. x = (a +b )2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.x = (a +b ) 2

ĐÁP ÁN D. x = (a +b )2

1

Câu hỏi tương tự

Hệ phương trình: { x + y + x y = 5 x 2 + y 2 + x y = 7 ​ có nghiệm là:

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG