Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình x − 3 ​ x 2 − 16 ​ ​ + x + 3 ​ = x − 3 ​ 7 ​ có nghiệm là :

Phương trình có nghiệm là : 

  1. x = 4

  2. x = 5

  3. x = 6

  4. x = 7

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Mỗi trường phổ thông có 12 học sinh chuyên tin và 18 học sinh chuyên toán. Thành lập một đoàn gồm hai người dự hội nghị sao cho có một học sinh chuyên tin và một học sinh chuyên toán. Hỏi có bao nhiêu...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG