Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 3 2 x + 1 = 3 x + 2 + 1 − 6. 3 x + 3 2 x + 2 ​ có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. x = lo g 3 ​ ( 2 + 3 33 ​ ​ )

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của mđể hàm số f ( x ) = { x 1 − x ​ − 1 + x ​ ​ khi x < 0 m + 1 + x 1 − x ​ khi x ≥ 0 ​ liên tục tại x = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG