Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 2.5 0 l o g 2 ​ x = x − x l o g 2 ​ 10 có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. x = 2 l o g 5 ​ 2 1 ​

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { − x 2 + x + 3 khi x ≥ 2 5 x + 2 khi x < 2 ​ . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG