Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 1 − tan 2 x t an x ​ = 2 1 ​ co t ( x + 4 π ​ ) có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. x = 12 π ​ + k 3 π ​ ( k ∈ Z )

ĐÁP ÁN D. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng K chứa x 0 ​ . Hàm số y=f(x) liên tục tại x 0 ​ khi nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG