Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình lo g 3 ​ ( 4 x + 15. 2 x + 27 ) − 2 lo g 3 ​ ( 4. 2 x − 3 ) = 0 có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

  1. x = log34

  2. x = log43

  3. x = log23

  4. x = log32

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.x = log 2 3

ĐÁP ÁN C. x = log23

9

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Tìm a để f(x) liên tục tại x=0.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG