Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình sin 2 x + 2 cos x − 2 = 0 có nghiệm là

Phương trình  có nghiệm là

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B sin 2 x + 2 cos x − 2 = 0 ⇔ − cos 2 x + 2 cos x − 1 = 0 ⇔ cos x = 1 ⇔ x = k 2 π . ​

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 20 câu. Mỗi câu có bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thì được 0,5 điểm, trả lời sai thì bị trừ 0,2 điểm. Một t...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG