Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 8 cos x = sin x 3 ​ ​ + cos x 1 ​ có nghiệm là :

Phương trình  có nghiệm là : 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh A B = a , A D = a 3 ​ .Cạnh S A = a 3 ​ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi O là giao điểm của đường thẳng AC'và BD. Đường thẳng SO tạo với mặt ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG