Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình cos 2 x sin 3 x ​ + sin 2 x cos 3 x ​ = sin 3 x 2 ​ có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. x = 6 π ​ + k 3 π ​

ĐÁP ÁN B. 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của giới hạn x → 2 lim ​ x 2 − 4 x 3 − 8 ​ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG