Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình lo g 4 ​ ( lo g 2 x ​ ) + lo g 2 ​ ( lo g 4 x ​ ) = 2 có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

  1. x = 2

  2. x = 4

  3. x = 8

  4. x = 16 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.x = 16

ĐÁP ÁN D. x = 16 

1

Câu hỏi tương tự

bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG