Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình có nghiệm khi

Phương trình  có nghiệm khi

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: , . Suy ra , . Phương trình có nghiệm khi . Vậy, phương trình có nghiệm khi .

Ta có: , . Suy ra , .

Phương trình  có nghiệm khi .

Vậy, phương trình có nghiệm khi .

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực dương thoả mãn và . Tính .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG