Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình x + lo g 2 ​ ( 9 − 2 x ) = 3 có nghiệm dương là a. Tính giá trị biểu thức T = a 3 − 5 a − a 2 9 ​

Phương trình  có nghiệm dương là a. Tính giá trị biểu thức 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Suy ra nghiệm nguyên dương của phương trình là a = 3 .

Suy ra nghiệm nguyên dương của phương trình là  .

1

Câu hỏi tương tự

Với a là số thực dương tùy ý thì lo g 2 ​ ( a 3 ) bằng biểu thức nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG