Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình lo g 2 2 ​ x − lo g 2 ​ ( 2018 x ) − 2019 = 0 có hai nghiệm thực x 1 ​ , x 2 ​ . Tích x 1 ​ x 2 ​ bằng

Phương trình  có hai nghiệm thực . Tích  bằng

  1. 1

  2. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi đó phương trình (1) trở thành: Vì (1) có 2 nghiệm phân biệt x 1 ​ , x 2 ​ nên (2) có 2 nghiệm t 1 ​ , t 2 ​ thỏa mãn t 1 ​ + t 2 ​ = 1 Suy ra x 1 ​ x 2 ​ = 2 t 1 ​ . 2 t 2 ​ = 2 t 1 ​ + t 2 ​ = 2 1 = 2

Khi đó phương trình (1)  trở thành:

Vì (1)  có 2 nghiệm phân biệt  nên (2)  có 2 nghiệm  thỏa mãn

Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Với các số thực dương a, b và a  = 1 th ı ˋ lo g a 2 ​ ( ab ) bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG