Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình lo g 3 ​ ( x − 1 ) 2 2 x − 1 ​ = 3 x 2 − 8 x + 5 có hai nghiệm là và b a ​ (với a , b ∈ N ∗ và b a ​ là phân số tối giản). Giá trị của b là

Phương trình  có hai nghiệm là a (với  và  là phân số tối giản). Giá trị của b là
 

  1. 1

  2. 4

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện : Ta có : lo g 3 ​ ( x − 1 ) 2 2 x − 1 ​ = 3 x 2 − 8 x + 5 Xét hàm số: f ( t ) = lo g 3 ​ ( t ) + t với t > 0 . Suy ra hàm số f ( t ) đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) . Phương trình Vậy hai nghiệm của phương trình là 2 và 3 2 ​ . Suy ra b = 3 .

Điều kiện :

Ta có : 

Xét hàm số:  với .

Suy ra hàm số đồng biến trên .

Phương trình

Vậy hai nghiệm của phương trình là 2  .

Suy ra .

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG