Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình lo g 2 2 ​ x = lo g 2 ​ 2 x 4 ​ có hai nghiệm là a , b . Khi đó a . b bằng

Phương trình  có hai nghiệm là  Khi đó  bằng

  1. 9.

  2. 1.

  3. 4.

  4. 16.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Điều kiện: x > 0 Phương trình lo g 2 2 ​ x = lo g 2 ​ 2 x 4 ​ ⇔ lo g 2 2 ​ x = lo g 2 ​ x 4 + lo g 2 ​ 2 ⇔ lo g 2 2 ​ x − 4 lo g 2 ​ x − 1 = 0 ⇔ [ lo g 2 ​ x = 2 + 5 ​ lo g 2 ​ x = 2 − 5 ​ ​ ⇔ [ x = 2 2 + 5 ​ x = 2 2 − 5 ​ ​ Tích hai nghiệm là 2 2 + 5 ​ . 2 2 − 5 ​ = 2 4 = 16.

Chọn D

Điều kiện: 

Phương trình

 

Tích hai nghiệm là 

 

1

Câu hỏi tương tự

Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng. Lãi suất một quý (3 tháng). Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi quý số tiền lãi sẽ được nhập vào tiền g...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG