Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 2 x 2 + x − 3 = 8 có hai nghiệm là a,b. Khi đó a + b bằng

Phương trình  có hai nghiệm là a,b. Khi đó  bằng

  1. 4

  2. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình 2 x 2 + x − 3 = 8 ⇔ x 2 + x − 3 = 3 ⇔ x 2 + x − 6 = 0 ⇔ [ x 1 ​ = − 3 x 2 ​ = 2 ​ ⇒ a + b = − 3 + 2 = − 1 Vậy a + b = − 1

Phương trình 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phương trình: 3 x 2 − 4 + ( x 2 − 4 ) 3 x + 2 ≥ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG