Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình x 2 + x + 4 ​ + x 2 + x + 1 ​ = 2 x 2 + 2 x + 9 ​ có các nghiệm là:

Phương trình  có các nghiệm là: 

  1. x = - 2 hay x = 1

  2. x = 2 hay x = 3

  3. x = 0 hay x = - 1

  4. x = - 3 hay x = 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.x = 0 hay x = - 1

ĐÁP ÁN C. x = 0 hay x = - 1

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của tham số để hàm số liên tục tại

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG