Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 4 x 2 + 9 x + 5 ​ − x 2 − 1 ​ = 2 x 2 + x − 1 ​ có các nghiệm là:

Phương trình  có các nghiệm là: 

  1. x = - 1 hay x = 5

  2. x = 5 hay x = 1

  3. x = - 2 hay x = 3

  4. x = - 3 hay x = 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.x = - 1 hay x = 5

ĐÁP ÁN A. x = - 1 hay x = 5

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng K chứa x 0 ​ . Hàm số y=f(x) liên tục tại x 0 ​ khi nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG