Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình có bao nhiêu nghiệm âm?

Phương trình  begin mathsize 16px style 9 to the power of x space minus space 6 to the power of x space equals space 2 to the power of 2 x plus 1 end exponent end style  có bao nhiêu nghiệm âm?
 

  1. 3

  2. 0

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt thì : Vậy phương trình không có nghiệm nào âm

Đặt  open parentheses 3 over 2 close parentheses to the power of x equals t greater than 0 thì :

Vậy phương trình không có nghiệm nào âm
 

 

3

Câu hỏi tương tự

Với là số thực dương tùy ý, bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG