Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình có bao nhiêu nghiệm?

Phương trình log subscript square root of 2 end subscript x equals log subscript 2 open parentheses x plus 2 close parentheses có bao nhiêu nghiệm?

  1. 2

  2. 3

  3. 1

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của x thì biểu thức: xác định?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG