Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình - log 3 2 = log 3 (2x-1) có nghiệm là:

Phương trình - log32 = log3(2x-1) có nghiệm là:

  1. x equals 3 over 4

  2. x equals 4 over 3

  3. x equals 3 over 2

  4. x equals negative 3 over 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hàm số y = x + 2 m m x + 2 ​ đồng biến trên (-2; + ∞ ).

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG